Interleukin 1 v terapii autoinflamatorních onemocnění

05/2022

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Rodina interleukinu 1 (IL-1) hraje zcela zásadní úlohu v procesech zánětu. Jako vůbec první popsaný cytokin je IL-1 velmi dobře prozkoumán a nyní zasazen do kontextu zánětlivých pochodů jak fyziologických, tak patologických. V přehledném článku jsou popsány základní mechanismy zánětu spojeného se zvýšením sekrece IL-1. Na straně patologické regulace zánětu jsou probrány autoinflamatorní stavy spojené s hyperaktivací IL-1, na což navazuje popis možností blokády IL-1 z hlediska diagnostiky a léčebných možností.

 

Klíčová slova

interleukin 1, zánět, inflamasom

 

SUMMARY

The IL-1 family of interleukin plays a crucial role in inflammation processes. As the first ever described cytokine, IL-1 is very well studied and now well placed in the context of inflammatory processes, both physiological and pathological associated with inflammatory diseases. The review article covers basic mechanisms of inflammation associated with an increase in IL-1 secretion. Pathological regulation of inflammation resulting in autoinflammatory conditions associated with hyper-activation of IL-1 are also discussed, together with an overview of the possibilities of IL-1 blockade.

 

Key words

interleukin 1, inflammation, inflammasome

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM