Invazivní léčba chronického žilního onemocnění

02/2022

MUDr. Marek Šlais

Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Varixy dolních končetin postihují velkou část populace, mohou být asymptomatické i způsobit závažné obtíže, včetně bércového vředu. Cílem článku je ve stručnosti shrnout zásady léčby varixů dolních končetin a porovnat chirurgické a endovenózní metody ablace žil zahrnujících jak ošetření žilního refluxu, tak varixů, a také chirurgickou léčbu bércových vředů žilní etiologie. U těchto pacientů s nejtěžším stadiem chronického žilního onemocnění (chronic venous disease, CVD) se často používá pěnová sklerotizace, která vede k uzavření žíly postižené žilním refluxem a umožní zhojení ulcerací. Je ale pouze součástí komplexní léčby CVD, která musí zahrnovat i konzervativní léčbu, jako jsou venofarmaka, komprese, režimová opatření a péče o ránu.

 

Klíčová slova

křečové žíly, žilní nedostatečnost, endovenózní ablace, pěnová skleroterapie, venózní ulcerace

 

SUMMARY

Lower limb varicose veins affect a large part of the population, can be asymptomatic and cause serious problems, including a leg ulcer. The aim of the article is to briefly summarize the principles of treatment of varicose veins of the lower limbs and compare surgical and endovenous methods of venous ablation, including treatment of venous reflux and varicose veins, as well as surgical treatment of venous ulcers of venous etiology. In these patients with the most severe stage of chronic venous disease (CVD), foam sclerotization is often used, which closes the vein affected by venous reflux and allows ulceration to heal. However, it is only part of a comprehensive CVD treatment, which must include conservative treatment such as venopharmaceuticals, compression, regimens and wound care.

 

Key words

varicose veins, venous insufficiency, endovenous ablation, foam sclerotherapy, venous ulceration

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM