Jak a proč dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin a diabetes mellitus

03/2018

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Centrum diabetologie IKEM, Praha

 

SOUHRN

Pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) a diabetes mellitus patří do nejohroženější skupiny nemocných s nejvyšším kardiovaskulárním rizikem. Proto je nezbytné u nemocných s diabetem po ICHDK aktivně pátrat. Diagnostika ICHDK je ale u diabetiků mnohdy ztížena modifikací jejích projevů vlivem pozdních komplikací diabetu. Proto bývá diagnóza stanovena opožděně, v některých případech až v souvislosti s manifestací syndromu diabetické nohy. Nemocné s diabetem a ICHDK je nutné vždy řádně vyšetřit a následně komplexně léčit, mimo jiné i cíleně působit na jejich lipidové spektrum se snahou o dosažení cílových hodnot lipidů, zejména LDL cholesterolu. Zlepšení lipidového profilu může pacientům s ICHDK a diabetem přinést významnou redukci kardiovaskulární morbidity a mortality a dokonce snížení počtu revaskularizačních výkonů nebo počtu amputací dolních končetin.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

ischemická choroba dolních končetin, diabetes mellitus, LDL cholesterol

 

SUMMARY

Patients with peripheral arterial disease (PAD) and diabetes mellitus belong to the most risky groups of patients with the highest cardiovascular risk. Therefore, it is necessary to look actively for the presence of PAD, which is often modified by late diabetes complications. The diagnosis is mostly delayed, sometimes PAD is diagnosed in connection with the diabetic foot. Patients with diabetes and PAD should be properly examined and further treated to achieve target lipid serum levels, especially of LDL cholesterol. The improvement of lipid profile can bring to patients with PAD and diabetes significant reductions in cardiovascular morbidity and mortality, and reduction of revascularisation procedures, or even the number of lower limb amputations.

 

KEY WORDS

peripheral arterial disease, diabetes mellitus, LDL cholesterol

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM