Jak se žije s chronickým žilním onemocněním - příběhy pacientů v různých stadiích chronického žilního onemocnění

MUDr. Júlia Černohorská

Dermal Centre Mělník

 

SOUHRN

Jak se žije s onemocněním, kterým podle posledních celosvětových statistických údajů trpí více než 50 % populace? Jak se žije s onemocněním, které má šest, respektive sedm stadií (od nejméně komplikovaného bez viditelných projevů až po stadium bércového vředu)? Odpovídají každému stadiu typické subjektivní obtíže? Jak je možné, že pacient s rozsáhlými varixy necítí žádnou bolest a pacient s drobnými metličkami se v noci budí s křečemi? Podle čeho se má lékař řídit při rozhodování o strategii léčby? Jsou důležitější klinické projevy, nebo subjektivní obtíže pacienta? To jsou všechno otázky, které se nabízejí v souvislosti s onemocněním s celosvětově vysokou prevalencí. Chronická žilní nemoc je globální problém.

 

Klíčová slova

chronické žilní onemocnění, mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF), prevalence, rizikové faktory, konzervativní terapie

 

SUMMARY

How is a daily life with the disease, which, according to the latest global statistics, suffers more than 50 % of the population? How is a daily life with a disease that has six or seven stages (from the least complicated with no visible symptoms to the stage of the leg ulcer)? Are there typical manifestations for each stage? How sit possible for a patient with large varices to feel no pain, and a patient with small microwaves wakes up at night? What is the best way for making decision about a right treatment strategy? Are clinical manifestations or subjective problems of the patient more important? These are all questions that are offered in connection with a disease with a high prevalence worldwide. Chronic venous disease is a global problem.

 

Key words

chronic venous disorder, micronized purified flavonoid fraction (MPFF), prevalence, risk factors, conservative therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM