Kam kráčíme v kardiovaskulární prevenci – nové standardy a přístupy v ambulantní praxi

05/2023

MUDr. Monika Kamasová

I. interní klinika – kardioLogická, LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Kumulace poznatků v oblasti prevence onemocnění srdce a cév a jejich stále dominantní postavení na žebříčku příčin morbidity a mortality jsou důvodem, proč je nutné se tomuto tématu věnovat. Většině kardiovaskulárních příhod lze předejít dlouhodobým ovlivněním systolického krevního tlaku a LDL (Lipoproteiny s nízkou hustotou, low density lipoproteins) cholesterolu. Návodem k úspěšné kardiovaskulární prevenci je časná identifikace rizik, intervence zaměřené na předcházení rizikům, časné zahájení režimových a eventuálně farmakologických opatření a rychlé dosažení cílových hodnot

 

Klíčová slova

kardiovaskulární prevence, LDL cholesterol, systolický krevní tlak

 

SUMMARY

The accumulation of knowledge in the field of cardiovascular prevention and their dominant position on the list of causes of morbidity and mortality are the reason why it is necessary to pay attention to this topic. Most cardiovascular events can be prevented by Long-term exposure to a combination of Lower LDL-C (Low density lipoproteins chlesterol) LeveL and Lower systolic blood pressure. Guidance for successful cardiovascular prevention are earLy identification and intervention of modified risk factors, early initiation of lifestyle management and potentially medical treatment for rapid achievement of target values.

 

Key words

cardiovascular prevention, LDL choLesteroL, systolic blood pressure

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM