Kardiovaskulární účinky inhibitorů SGLT2 - novinky a perspektivy

01/2019

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) jsou novou skupinou antidiabetik, jejichž účinek není závislý na inzulínu. Velké randomizované klinické studie s dapagliflozinem, empagliflozinem a kanagliflozinem nejen potvrdily jejich kardiovaskulární bezpečnost, ale prokázaly i řadu významných benefitů. U diabetiků 2. typu, kteří mají častěji problém s kardiorenálním syndromem, aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním, renálním postižením a zvýšeným rizikem srdečního selhání, působí tyto léky protektivně. V současnosti je zdůrazňován jejich význam i v primární prevenci kardiorenálního postižení a změna jejich pozice v současných doporučeních pro léčbu diabetu 2. typu.

 

Klíčová slova

inhibitory SGLT2, kardiorenální syndrom, kardiovaskulární studie

 

SUMMARY

Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors are a new group of antidiabetic agents whose effect is insulin independent. Large randomized clinical trials with dapagliflozin, empagliflozin and canagliflozin not only confirmed their cardiovascular safety but also demonstrated a number of significant benefits. For type 2 diabetics, who have a more frequent problem with cardiorenal syndrome, atherosclerotic cardiovascular disease, renal impairment, and increased risk of heart failure, these drugs are protective. At present, their importance is also emphasized in the primary prevention of cardiovascular disorder and the change in their position in current recommendations for the treatment of type 2 diabetes.

 

Key words

SGLT2 inhibitors, cardiorenal syndrome, cardiovascular studies

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM