Kdy myslet na sekundární hypertenzi a jak postupovat?

04/2023

MUDr. Matěj Zítek

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Sekundární hypertenze představuje příležitost, jak nabídnout cílenou terapii pacientům s arteriální hypertenzí. Léčba může vést ke zlepšení kompenzace hypertenze a v některých případech i k úplnému vyléčení. Podmínkou pro úspěšnou léčbu je včasná diagnostika, která při vysokém počtu pacientů s arteriální hypertenzí musí být cílená. Nejdůležitější částí v diagnostickém procesu je na možnost sekundární etiologie myslet, a to především ve skupině pacientů s rezistentní hypertenzí a při specifických projevech sekundární hypertenze. Pokud se podezření potvrdí, je vhodné pacienta referovat do specializovaného centra.

 

Klíčová slova

sekundární hypertenze, primární hyperaldosteronismus, feochromocytom, renovaskulární hypertenze, rezistentní hypertenze

 

SUMMARY

Secondary hypertension represents an opportunity to offer targeted therapy to patients with arterial hypertension. The treatment, in some cases, can lead to a complete cure or an improvement in the compensation of hypertension. However, it's crucial to diagnose this early, as in the case of a larger group of patients with hypertension, the diagnostic process must be targeted. The most important when diagnosing is to acknowledge secondary etiology as a possibility, especially in patients with resistant hypertension and specific manifestations of secondary hypertension. If the suspicion is confirmed, we refer the patient to a specialized centre.

 

Key words

secondary hypertension, primary hyperaldosteronism, pheochromocytoma, renovascular hypertension, resistant hypertension

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM