Klinická data a praktické doporučení pro léčbu teriflunomidem u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

06/2017

MUDr. Petra Praksová, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Teriflunomid je účinná látka používaná pro léčbu roztroušené sklerózy. Podává se v tabletě jedenkrát denně. Její bezpečnostní profil a účinnost u roztroušené sklerózy byly ověřeny ve čtyřech klinických studiích. Pacienti lék velmi dobře snášejí, nežádoucí účinky jsou většinou mírné až středně těžké. Článek poukazuje na data důležitá pro klinickou praxi, která je nutno brát v úvahu před zahájením léčby teriflunomidem a v jejím průběhu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

roztroušená skleróza, teriflunomid, alopecie, hepatopatie, urychlená eliminace

 

SUMMARY

Teriflunomide is medicine used for treatment of multiple sclerosis. It is administered as oral tablet once daily. Its safety profile and effectiveness were verified in four clinical trials. Medicine is well tolerated by patients, adverse effects are mostly mild to moderate. This article shows on important data for clinical practice, that are necessary to consider before and during treatment with teriflunomide.

 

KEY WORDS

multiple sclerosis, teriflunomide, alopecia, hepatopathy, accelerated elimination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM