Klinická zkušenost s použitím biosimilárního adalimumabu v léčbě pacienta s komplikovaným průběhem Crohnovy nemoci

03/2021

MUDr. Martin Vašátko

Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE, a. s., Praha

 

SOUHRN

Kazuistické sdělení popisuje případ pacienta s komplikovaným průběhem idiopatického střevního zánětu, konkrétně Crohnovy nemoci. Vysoká aktivita nemoci a agresivní průběh si u pacienta i přes intenzivní medikamentózní terapii vyžádaly chirurgické řešení. Vzhledem k brzké endoskopické rekurenci a mnoha rizikovým faktorům byla u pacienta zahájena biologická léčba v rámci prevence pooperační rekurence. Na základě potvrzené účinnosti a bezpečnosti biosimilárních přípravků byla u pacienta zahájena léčba biosimilárním adalimumabem s dobrý klinickým účinkem bez nežádoucích účinků.

 

Klíčová slova

idiopatické střevní záněty, Crohnova nemoc, biosimilární léčivé přípravky, adalimumab

 

SUMMARY

This case report describes a case of a patient with a complicated course of inflammatory bowel disease, specifically Crohn's disease. The severe activity and aggressive course required a surgery, despite intesive drug therapy. Due to early endoscopic recurrence and many risk factors, the patient was started on biological treatment in the prophylaxis of postoperative recurrence. Based on the proven efficacy and safety of the biosimilar agents, the patient was started on biosimilar adalimumab with good clinical response and no side effects.

 

Key words

inflammatory bowel disease, Crohn's disease, biosimilars, adalimumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM