Klinická zkušenost s použitím subkutánního infliximabu (CT-P13 SC – Remsima s.c.) v léčbě pacienta s ulcerózní kolitidou

04/2023

MUDr. Martin Vašátko

Klinika hepatogastroenterologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Biologická terapie je v dnešní době léčebným standardem u pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou, kteří nereagují na konvenční terapii, včetně kortikosteroidů a azathioprinu, nebo kteří tuto léčbu netolerují či je kontraindikována. Biosimilární infliximab (IFX) je pro léčbu idiopatických střevních zánětů (inflammatory bowel disease, IBD) v Evropské unii schválen od září 2013, do klinické praxe v České republice se dostal v roce 2015. V roce 2019 European Medicines Agency (EMA) povolila užívání biosimilárního infliximabu CT-P13 ve formě k subkutánnímu podávání ve všech indikacích původního přípravku. Kazuistické sdělení popisuje případ pacienta s těžkým průběhem ulcerózní kolitidy. Vysoká aktivita nemoci, selhání konvenční terapie a kortikodependence si u pacienta vyžádala zahájení biologické terapie biosimilárním IFX. Po počátečním vynikajícím léčebném účinku se po zhruba šesti měsících pacientův stav zhoršil, došlo k významnému snížení údolní koncentrace (trough level, TL) léčiva s významnou tvorbou protilátek. Na základě údajů o dosažení vyšších středních koncentrací IFX a nižší imunogenitě byla u pacienta zahájena léčba subkutánním IFX, která vedla k normalizaci protilátek, navýšení TL IFX a tím k opětovnému klinickému účinku.

 

Klíčová slova

idiopatické střevní záněty, ulcerózní kolitida, biosimilární léčivé přípravky, infliximab

 

SUMMARY

Biologic therapy is a standard care for patients with moderate-to-severe ulcerative colitis who do not respond to conventional therapy or who are intolerant or contraindicated to including corticosteroids and azathioprine. Biosimilar infliximab (IFX) has been approved for a treatment of inflammatory bowel disease (IBD) in the European Union since September 2013, and entered clinical practice in the Czech Republic in 2015. In 2019, the European Medicines Agency (EMA) approved a new formula of biosimilar infliximab CT-P13 for subcutaneous application in all indications of the original preparation. The case report describes a patient with a severe course of ulcerative colitis. High disease activity, failure of conventional therapy and corticodependency necessitated initiation of biologic therapy with biosimiLar IFX. After 6 months with an initial excellent therapeutic effect patient's condition worsened, there was a significant decrease in the trough Level (TL) of the drug with a significant formation of antibodies. Based on data on higher middle Levels of IFX and Lower immunogenicity patient was switched on subcutaneous IFX treatment, which Led to the normalization of antibodies, increase in TL IFX and improve of cLinicaL condition.

 

Key words

inflammatory boweL disease, uLcerative coLitis, biosimiLars, infliximab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM