Kolorektální karcinom v terénu IBD - kasuistika

01/2017

MUDr. Lenka Ostřížková

Interní, hematoiogická a onkologická klinika FN Brno

 

SOUHRN

Adenokarcinom je u nemocných s nespecifickými střevními záněty (IBD, inflammatory bowel disease) druhou nejčastější příčinou úmrtí. Postihuje mladší nemocné, postižení střeva je multifokální, nejčastěji se jedná o mucinózní adenokarcinom, častá je mutace RAS, mikrosatelitní instabilita a nízká diferenciace. Faktory zvyšující riziko vzniku kolorektálního karcinomu v terénu IBD jsou délka trvání onemocnění, rozsah zánětu na tlustém střevě (extenzivní forma kolitidy), intenzita zánětu - těžké morfologické změny (endoskopicky, histologicky). Normální endoskopický obraz snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Mimořádně vysokým rizikem vzniku kolorektálního karcinomu je současně přítomná primární sklerózující cholangoitida. Kumulativní riziko vzniku kolorektálního karcinomu u pacientů s IBD a primární sklerózující cholangoitidou po dvacetiletém průběhu je 33 %. Za rizikový faktor bývá považován i mladý věk v době diagnózy IBD.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nespecifické střevní záněty, adenokarcinom, kolorektální karcinom

 

SUMMARY

Adenocarcinoma is the second most common cause of death of patients with IBD (non-specific inflammatory bowel disease). Younger patients tend to be more affected, intestinal damage is multifocal, mostly represented as mucinous adenocarcinoma, RAS mutation is frequent. Factors that increase the risk of developing colorectal carcinoma in terrain of IBD are the duration of the disease, the degree of the inflammation (extensive form of colitis), the intensity of the inflammation - severe morphological changes (endoscopically, histologically). Normal endoscopic image decreases the risk of developing colorectal carcinoma. Extremely high risk of colorectal cancer is the coexistent primary sclerosing cholangitis. Cumulative risk for patients with both IBD and primary sclerosing cholangitis of developing colorectal carcinoma after 20 years of progression is 33%. Young age during the diagnosis of IBD is consider as a risk factor.

 

KEY WORDS

non-specific inflammatory bowel disease, adenocarcinoma, colorectal carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM