Kombinovaná léčba subkutánně podávaným infliximabem a metotrexátem u pacientky s Crohnovou chorobou a enteropatickou artropatií – kazuistika

04/2023

MUDr. Barbora Pipek, Ph.D., MBA1'2

Centrum péče o zažívací trakt. Nemocnice AGEL, Ostrava-Vítkovice

II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Prezentujeme kazuistiku třicetileté pacientky s dlouholetou anamnézou Crohnovy choroby s postižením terminálního ilea včetně pravé části tračníku a limitující enteropatickou artropatiíi. Pro rozvoj kortikorezistence, sekundární selhání prvoliniové biologické léčby adalimumabem byla pacientka indikována k léčbě infliximabem a pro přetrvávající klinické revmatické obtíže bylo přistoupeno ke kombinované léčbě subkutánně podávaným metotrexátem a infliximabem s následným rozvojem klinické, laboratorní i endoskopické remise a výrazným zlepšením revmatických obtíží.

 

Klíčová slova

chronické střevní záněty, Crohnova choroba, subkutánní infliximab, infliximab CT-P13 SC, enteropatická artropatie

 

SUMMARY

We present the case report of the thirty years old female with a long-term history of Crohn’s disease with the inflammation of terminal ileum, right part of colon, and limiting enteropathic arthropathy. The patient was treated with infliximab because of corticoresistance and loss of response to adalimumab. The combined treatment with subcutaneously administered methotrexate and infliximab was started for persistent clinical rheumatoiogicai problems. The clinical, laboratory and endoscopic remission and significant improvement of the rheumatoiogicai problems was achieved.

 

Key words

inflammatory bowei disease, Crohn’s disease, subcutaneous infliximab, infliximab CT-P13 SC, enteropathic arthropathy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM