Komplexní regionální bolestivý syndrom

01/2018

MUDr. Štěpán Rusín, MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Ambulance léčby bolesti, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Jde o chronické bolestivé postižení končetin nebo jejich částí, s motorickými, senzorickými a vegetativními změnami. Typické pro toto onemocnění je, že klinické změny a intenzita potíží přesahují očekávaný průběh prvotního onemocnění. Zásadními klinickými diagnostickými příznaky jsou bolest a změna trofiky tkání. V minulosti bylo toto etiologicky různorodé onemocnění označováno různými názvy - reflexní sympatická dystrofie, Sudeckova dystrofie, algodystrofie, algoneurodystrofie, sympatikem udržovaná bolest aj. První klinický popis tohoto onemocnění uvedl Claude Bernard v roce 1851, zabývali se jím mnozí anesteziologové a neurologové, podrobný popis změn včetně atrofie tkání popsal Paul Sudeck v roce 1900.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

komplexní regionální bolestivý syndrom, diagnostika, terapie, chronické onemocnění, sympatikus, bolest

 

SUMMARY

Complex regional pain syndrome is chronic, painful disorder of limbs, or its parts, with motor, sensors and vegetative changes. Typical of this disease is that clinical changes and intensity of disorder are beyond the expected course of primary illness. In the past, this etiologically diverse disease was referred to by various names - reflex sympathetic dystrophy, Sudeck's dystrophy, algodystrophy, algoneurodystrophy, sympathetic pain, and others. The first clinical description of this disease was introduced by Claude Bernard in 1851, and many anaesthesiologists and neurologists were working on it. A detailed description of the changes including tissue atrophy was described by Paul Sudeck in 1900.

 

KEY WORDS

complex regional pain syndrome, diagnostic, therapy, chronic disease, sympathies, chronic pain

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM