Koncentrované inzuliny

04/2017

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Diabetologie v poslední době zaznamenává obrovský boom v antidiabetické medikaci. Máme k dispozici nová perorální antidiabetika i nové inzulinové přípravky. Velké oblibě se těší koncentrované inzuliny, konkrétně inzulin lispro 200 U/ml a inzulin glargin 300 U/ml, které jsou k dispozici na trhu v České republice. Inzulin lispro 200 U/ml je „pouhou“ koncentrovanou variantou svého předchůdce lispro 100 U/ml, je bioekvivalentní, shodují se ve farmakokinetice i farmakodynamice. Výhoda je v redukci objemu injikované tekutiny, což se projeví zejména u pacientů užívajících hodně jednotek inzulinu. Oproti tomu glargin 300 U/ml má v porovnání s inzulinem glargin 100 U/ml vlastnosti odlišné, není bioekvivalentní. Je spojen s limitovaným rizikem hypoglykémie, nižší variabilitou, prodlouženou dobou účinku, flexibilitou podávání, menším objemem v dávce a v neposlední řadě s příznivým hmotnostním účinkem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

inzulin glargin 300 U/ml, inzulin lispro 200 U/ml, koncentrované inzuliny, bioekvivalence, diabetes mellitus

 

SUMMARY

Recently we have observed significant increase in antidiabetic medication. There have been launched new oral antidiabetic drugs as well as new types of insulin. Especially concentrated insulins like insulin lispro 200 U/ml and insulin glargin 300 U/ml were found very popular. Insulin lispro 200 U/ml is in principle “only” a concentrated version of its predecessor, they are bioequivalent, they have same pharmacokinetic and pharmacodynamic. The advantage is in reduced injected volume, which mainly patients using high doses of insulin will welcome.

In contrast insulin glargin 300 U/ml has different characteristics compared to insulin glargin 100 U/ml, they are not bioequivalent. It brings a limited risk of hypoglycaemia, lower variability, extended duration of activity, flexibility in administration, lower volume and favourable effect on body weight.

 

KEY WORDS

Insulin glargin 300 U/ml, insulin lispro 200 U/ml, concentrated insulins, bioequivalent, diabetes mellitus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM