Konopí pro léčebné použití - současná situace v České republice

05/2018

Ing. Nikola Jantosova

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

SOUHRN

Konopí pro léčebné použití (KLP) je zařazeno mezi návykové látky s vysokou mírou zneužití a rizika při užívání. Pro jeho využívání v České republice má zásadní význam zákon č. 50/2013, měnící zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákon č. 167/4998 Sb., o návykových látkách, a dále vyhláška č. 236/2015 Sb. Dostupnost KLP je v souladu s naší legislativou zajištěna ze dvou zdrojů - pěstováním v ČR nebo dovozem ze zahraničí. K zajištění dostupnosti českého KLP je v ČR kompetentním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Česká republika realizovala pěstování vlastního KLP v Evropské unii mezi prvními zeměmi. V roce 2018 SÚKL udělil již druhou licenci k jeho pěstování. Tím zajistil dostupnost 40 kg KLP z tuzemských zásob na dobu 4 let formou postupně realizovaných dodávek od českého dodavatele, společnosti Elkoplast Slušovice s.r.o.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

konopí pro léčebné použití, léčebné konopí, pěstování konopí, tetrahydrokanabinol, kanabidiol

 

SUMMARY

Medical cannabis is classified as a dependency-producing substance with high degree of abusive potential and usage-associated risk. The usage of cannabis in the Czech Republic is governed by Act No 50/2013, amending Act No 378/2007 Coll., on Pharmaceuticals, and Act No 167/4998 Coll., on Dependency-Producing Substances, and, furthermore, by Decree No 236/2015 Coll. In compliance with the Czech legislation, the availability of medical cannabis is safeguarded from two resources - cannabis cultivation in the Czech Republic or its import from foreign countries. The authority responsible for the availability of medical cannabis in the Czech Republic is the State Institute for Drug Control (SÚKL). The Czech Republic implemented the growing of its own medical cannabis as one of the first among the EU Member States. In 2018, SÚKL has granted a second license for medical cannabis growing, safeguarding the availability of 40 kg of medical cannabis from domestic resources for the period of 4 years in the form of piecemeal deliveries from the Czech supplier, Elkoplast Slušovice s.r.o.

 

KEY WORDS

medical cannabis, cannabis for medical purposes, cannabis growing, tetrahydrocannabinol, cannabidiol

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM