Kouření, hormonální antikoncepce a plicní embolie: kazuistika z pohledu sestry

02/2019

Bc. Vladislava Felbrová

Centrum pro závislé na tabáku, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kromě celkového zhruba dvojnásobného kardiovaskulárního rizika zvyšuje kouření významně výskyt tromboembolické nemoci a plicní embolie, a to zejména v interakci s hormonální antikoncepcí. Závislost na tabáku je však chronické recidivující onemocnění, kterého není snadné se zbavit. Kazuistika popisuje několikaletou neúspěšnou léčbu závislosti na tabáku dívky z kuřácké rodiny, která byla naší pacientkou od svých 14 do 19 let. Měla celkem pět pokusů přestat kouřit, nejdéle však nekouřila tři měsíce. Po šestiměsíčním užívání hormonální antikoncepce prodělala plicní embolii, přesto kouřit nepřestala.

 

Klíčová slova

kouření, tromboembolická nemoc, plicní embolie, hormonální antikoncepce, léčba závislosti na tabáku

 

SUMMARY

In addition to an overall roughly double cardiovascular risk, smoking significantly increases the incidence of thromboembolic disease and pulmonary embolism, especially in interaction with hormonal contraception. However, tobacco dependence is a chronic recurrent disease that is not easy to get rid of. The case report describes several years of unsuccessful treatment of tobacco dependence of a girl from a smoking family who has been our patient from her age of 14 to 19. She had a total of 5 attempts to stop smoking, but she succeeded to be abstinent for 3 months at most. After six months of hormonal contraception use, she suffered a pulmonary embolism, yet she did not stop smoking.

 

Key words

smoking, thromboembolic disease, lung embolism, hormonal contraception, tobacco dependence treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM