Kožní projevy a hodnocení kůže u systémové sklerodermie

03/2022

Doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Systémová sklerodermie je vzácné systémové onemocnění pojiva vyskytující se převážně u žen ve středním a vyšším věku, které charakteristicky postihuje kůži, muskuloskeletální systém a vnitřní orgány - zejména plíce, srdce, trávicí trakt a ledviny. Zvýšená mortalita tohoto onemocnění je sice podmíněná orgánovými manifestacemi a jejich komplikacemi, ale kožní postižení je jedním z hlavních faktorů zvýšené morbidity, snížené aktivity, práceschopnosti i kvality života pacientů. Kožní manifestace jsou často prvním symptomem, podle kterého lze časně stanovit diagnózu a zahájit adekvátní komplexní terapii. Tento článek předkládá přehled hlavních kožních manifestací systémové sklerodermie, základní metody jejich vyšetření a současné možnosti farmakologické i nefarmakologické léčby.

 

Klíčová slova

systémová sklerodermie, kožní projevy, kožní tloušťka, tuhnutí kůže, kožní skóre

 

SUMMARY

Systemic sclerosis is a rare, systemic connective tissue disease that mainly affects middle-aged and older women, and typically involves the skin, musculoskeletal system, and internal organs - especially the lungs, heart, digestive tract, and kidneys. Increased mortality of this disease is due to organ manifestations and their complications. However, skin involvement is one of the main factors of increased morbidity, reduced function, ability to work, and quality of life of patients. Skin manifestations are often the first symptom by which an early diagnosis can be made, and adequate comprehensive therapy initiated. This article presents an overview of the main skin manifestations of systemic sclerosis, basic methods of their examination, and current possibilities of pharmacological and non-pharmacological treatment.

 

Key words

systemic sclerosis, skin manifestations, skin thickness, skin tightening, skin score

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM