Kritický pohled na využití zánětlivých biomarkerů akutní fáze v klinické praxi

05/2018

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Na základě rekapitulace biologických vlastností, sekrečních stimulů, biologického poločasu eliminace a dalších vlastností C-reaktivního proteinu je upozorněno na možnosti nespecifického navýšení tohoto biomarkeru zánětu, a tak vymezen jeho význam pro rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie. Úskalí interpretace navýšení hodnot C-reaktivního proteinu je možno dobře vyjasnit vyšetřením dalšího, specifičtějšího, biomarkeru bakteriálního zánětu, a to prokalcitoninu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

biomarkery zánětu, C-reaktivní protein, prokalcitonin, antibiotická léčba

 

SUMMARY

On the basis of biological characteristics, secretory stimuli, half-life and other properties of C-reactive protein is called attention to nonspecific increase of this biomarker and so is defined its meaning for decision about starting antibiotic therapy. Problems with interpretation of high levels of C-reactive protein is possible to clarify with the help of other, more specific biomarker of inflammation - procalcitonin.

 

KEY WORDS

\biomarkers of inflammation, C-reactive protein, procalcitonin, antibiotic therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM