Kvalita života u nemocných s hemofilií

06/2017

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

 

SOUHRN

Hemofilie je vrozená krvácivá choroba historicky spojená s bolestí při krvácení do kloubů, emočním stresem, sníženou kvalitou života. Nicméně kvalita života se zásadně změnila po dostupnosti koncentrátů koagulačních faktorů po roce 1990. To umožnilo zavedení domácí léčby a nyní i pravidelnou profylaktickou substituci. Díky tomu mají dnes hemofilici stejnou životní prognózu a srovnatelnou kvalitu života s normální populací. Vedou plnohodnotný aktivní život, a to jak v soukromí, tak v pracovním procesu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hemofilie, kvalita života, životní prognóza

 

SUMMARY

Haemophilia is an inherited bleeding disorder historically associated with pain after hemarthros, emotional distress, the quality of life impairment. However, the quality of life has been significantly changed after the availability of concentrate coagulation factors after 1990. It is due to the introduction of home therapy and nowadays also due the regular prophylactic administration of concentrates. It results in normal life-expectancy and comparable quality of life with normal population. They can live full-fledged active life not only in privacy, but also in occupation.

 

KEY WORDS

haemophilia, quality of life, life-expectancy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM