Léčba a ovlivnění rizikových faktorů aterosklerózy - zaměřeno na cholesterol

05/2019

MUDr. Ondřej Kyselák1; prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.1,2

1 Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně

2 II. interní klinika, LF MU Brno

 

SOUHRN

Aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění postihují značnou část populace rozvinutých zemí. Analýzy nejrůznějších studií potvrdily, že jediným kauzálním rizikovým faktorem jejich vzniku je LDL cholesterol. V srpnu tohoto roku vydala Evropská kardiologická společnost a Evropská společnost pro aterosklerózu nová společná doporučení pro management dyslipidemií, ze kterých vycházejí cílové hodnoty LDL cholesterolu pro každou ze čtyř kategorií rizika aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění. Základem léčby všech pacientů s hypercholesterolemií je změna životosprávy, která může být v případě potřeby rozšířena o funkční potraviny s obsahem rostlinných sterolů a stanolů či přípravky s výtažky z červené fermentované rýže. Ve farmakoterapii dyslipidemií jsou základními léky vždy statiny, eventuálně v kombinaci s ezetimibem (a to i ve formě fixních kombinací). Novou a velmi potentní hypolipidemickou léčbu pak představují inhibitory PCSK9.

 

Klíčová slova

ateroskleróza, LDL cholesterol, kardiovaskulární onemocnění, statiny, PCSK9 inhibitory

 

SUMMARY

Atherosclerotic cardiovascular diseases are very common in the population of developed countries. Various studies have confirmed that LDL cholesterol is the only causal risk factor for atherosclerotic cardiovascular diseases. Recently, the European Society of Cardiology and European Society for Atherosclerosis issued new common recommendations for the management of dyslipidemia. The treatment of all patients with hypercholesterolemia is based on changes in their lifestyle, which can be extended by functional foods containing plant sterols and stanols or red yeast rice extracts if necessary. When drug therapy is indicated, the basic drugs are always statins alone or in combination with ezetimibe (also in the form of fixed-dose combinations). New and very potent hypolipidemic therapy are PCSK9 inhibitors.

 

Key words

atherosclerosis, LDL cholesterol, cardiovascular disease, statins, PCSK9 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM