Léčba atopické dermatitidy u pacienta s poruchou autistického spektra – kazuistika

06/2022

MUDr. Jan Hugo

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

SOUHRN

Prezentovaná kazuistika popisuje případ pacienta s Aspergerovým syndromem trpícím těžkou formou atopické dermatitidy. Standardní topická ani konvenční systémová terapie atopické dermatitidy neměla řádný terapeutický efekt. Onemocnění se dostalo pod dlouhodobou kontrolu až po zahájení terapie dupilumabem. Přestože pacient trpí poruchou autistického spektra, terapii zvládá zcela bez obtíží.

 

Klíčová slova:

atopická dermatitida, Aspergerův syndrom, biologická terapie, dupilumab

 

SUMMARY

The presented case report describes a patient with Asperger syndrome, suffering from a severe form of atopic dermatitis. Standard topical and conventional systemic therapy of atopic dermatitis did not have a proper therapeutic effect. The disease became under longterm control only after the onset of therapy with dupilumab. Although the patient suffers from autism spectrum disorder, he handles the therapy without any difficulties.

 

Key words

atopic dermatitis, Asperger syndrome, biological therapy, dupilumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM