Léčba chronického koronárního syndromu křehkého pacienta

04/2022

MUDr. Luboš Kotík

Interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Nemocných zařaditelných do syndromu křehkosti (frailty syndrom) se stárnutím populace přibývá, a proto se péče o ně stává aktuálním tématem. Doporučené postupy sestavené na základech výsledků randomizovaných studií pro ně neplatí, protože křehcí nemocní prakticky nikdy do běžných studií zařazeni nebyli. Máme tak jen málo údajů jak se k diagnostice a léčbě těchto pacientů postavit. Nezbývá než na základě známé zranitelnosti křehkých nemocných, pokud jsou vystaveni náročnějším diagnostickým a léčebným metodám, při znalosti jejich odlišného metabolismu farmak a také s akceptací omezeného dožití, modifikovat jinak běžně užívané postupy.

 

Klíčová slova

syndrom křehkosti, chronický koronární syndrom, revakularizace myokardu, sekundární prevence ischemické choroby srdeční, hypertenze, diabetes, beta-blokátory, nitráty, hypolipidemika, antiagregancia

 

SUMMARY

Aging population is connected with growing number of frailty patients and care for this category of patients is specific. Guidelines established on the basis of randomized studies are not applicable for frailty patients, because these were excluded from nearly all studies. We have only a few objective data how realize our posture for diagnostic and therapeutic strategy in these patients. There is the only possibility, with the knowledge of vulnerability of frailty patients when they are exposed to more demanding diagnostic and therapeutic methods, according to their different pharmacokinetics of the drugs and with acceptation of their shorter life expectancy to find modifications of usually used approach.

 

Key words

frailty, chronic coronary syndrome, myocardial revascularization, secondary prevention of coronary disease, hypertension, diabetes, beta-blockers, nitrates, hypolipidemics, antiaggregation drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM