Léčba diabetes mellitus 2. typu inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2

04/2020

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

1. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Gliftoziny jsou nadějné léky, které inhibicí sodíko-glukózového kotransportéru 2 zasahují metabolismus glukózy na jiných místech než jejich konkurenti. Do popředí se dostávají v poslední době i mimoglykemické efekty léčby. Článek shrnuje dosud publikované studie a rozdíly mezi jednotlivými molekulami. V závěru se dotýká léčby diabetu 1. typu pomocí gliflozinů.

 

Klíčová slova

glifloziny, inhibitory SGLT2, kardioprotektivita, nefroprotektivita

 

SUMMARY

Gliflozins are promising drugs interfering with glucose metabolism at different sites than their competitors by inhibiting the sodium-glucose co-transporter 2. Attention is also focused on non-glycemic effects of treatment. The article summarizes previously published studies and differences between individual molecules. Finally reminds the treatment of type 1 diabetes with the support role of gliflozins.

 

Key words

gliflozins, SGLT2 inhibitors, cardioprotectivity, nephroprotectivity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM