Léčba diabetu v dětském věku - aktuální stav a perspektivy

01/2019

Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Diabetes mellitus patří mezi nejčastější chronická onemocnění dětského věku v naší populaci, postihuje přibližně každé pětisté dítě. V posledních 30 letech pozorujeme významný nárůst incidence, která stoupla více než trojnásobně na aktuálních 25 případů na 100 000 dětí mladších 15 let. Nejčastějším typem diabetu je v této věkové kategorii diabetes mellitus 1. typu, který tvoří přibližně 95 % případů dětského diabetu. Monogenní formy diabetu tvoří necelá 4 % diabetu u dětí, výskyt diabetu 2. typu je u dětí na rozdíl od dospělých marginální (1 %). Etiologická diagnostika představuje nezbytný předpoklad efektivní terapie dětského diabetu. Data z národního registru ČENDA ukazují, že kompenzace diabetu 1. typu se v posledních letech rychle zlepšuje, nejspíše v důsledku zavádění moderních technologií do každodenní praxe a zlepšení edukace. Článek shrnuje současné poznatky o etiologii a léčbě diabetu manifestovaného do 18 let věku.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 1. typu, monogenní formy diabetu, děti, registr ČENDA

 

SUMMARY

Diabetes belongs to the most frequent chronic diseases in the Czech children affecting about 1 : 500 children. Incidence of childhood diabetes increased more than three times in the last 30 years actually reaching 25 new cases per 100 000 children. Type 1 diabetes is the most common diabetes type in this age category (95 % cases) followed by monogenic diabetes (4 %) and type 2 (1 %). Proper diagnostics based on molecular genetic analysis and detailed immunological investigations pose basic prerequisite for successful treatment. Data from the Czech registry of childhood diabetes (ČENDA) show that type 1 diabetes control has improved significantly over the last five years, very probably by implementation of modern technologies into clinical practice and tailored education. This article summarizes current knowledge on etiology and treatment of diabetes in subjects younger 18 years.

 

Key words

type 1 diabetes, monogenic diabetes, children, ČENDA register

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM