Léčba dyslipidemie u diabetes mellitus 1. a 2. typu

01/2019

Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Diabetická dyslipidemie se významnou měrou podílí na kardiovaskulárním riziku diabetiků. Kromě vlastní léčby diabetu a nefarmakologických opatření je u převážné většiny nemocných indikována farmakoterapie včetně využití kombinace hypolipidemik. Z hlediska redukce kardiovaskulárního rizika je důležité, aby byl nemocný léčen co nejvyšší tolerovanou dávkou statinu. V dalším kroku se pak rozhodujeme o podání ezetimibu a/nebo fibrátu. U vysoce rizikových nemocných v sekundární prevenci je nutné zvážit také léčbu inhibitory proprotein-konvertázy subtilisin-kexin 9.

 

Klíčová slova

diabetická dyslipidemie, statiny, ezetimib, fibráty, inhibitory PCSK-9

 

SUMMARY

Diabetic dyslipidemia plays significant role in the cardiovascular risk of diabetics. In addition to diabetes treatment of and non-pharmacological measures, pharmacotherapy including the use of a combination of cholesterol lowering drugs is indicated for most patients with diabetes. In terms of cardiovascular risk reduction, it is important that the patient is treated with the highest tolerated dose of statin. In the next step, we decide to co-administer ezetimibe and/or fibrate, and for high-risk patients an additional treatment with proprotein-convertase subtilisin-kexin 9 inhibitors should be considered.

 

Key words

diabetic dyslipidemia, statins, ezetimibe, fibrates, PCSK-9 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM