Léčba dyslipidemií u křehkého pacienta

04/2022

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Centrum preventivní kardioLogie, II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

V klinické praxi stále přetrvává nedostatečná preskripce statinů i jiných hypolipidemik u seniorů, a to především u křehkých pacientů a více u žen. Jsou uvedeny důvody, které vysvětlují tuto situaci. V sekundární prevenci aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění (ASKVO) je dostatek důkazů k indikaci statinové léčby v jakémkoli věku a u obou pohlaví, pokud je tolerována a není kontraindikována. V primární prevenci ASKVO přibývají důkazy o prospěšnosti hypolipidemické terapie u seniorů i seniorek, včetně křehkých pacientů. Měla by být preferována kombinační hypolipidemická léčba, např. nižší dávka statinu s ezetimibem, která je účinná, bezpečná a dobře tolerovaná a je vhodná i u smíšené dyslipidemie. Je vysvětlen pojem „deprescribing“ a jeho využití v klinické praxi. Vyšší věk a křehkost by neměly být rozhodujícím kritériem pro určování způsobilosti pacienta k léčbě hypolipidemiky, ale je třeba vysoce individualizovaný a trpělivý přístup včetně respektování názoru pacienta.

 

Klíčová slova

léčba dyslipidemie, stáří, statiny, křehkost, kardiovaskulární prevence

 

SUMMARY

There persists insufficient prescription of statins and other lipid modifying drugs in the elderly, especially in fragile patients and women, in the clinical practice. The reasons of that situation are explained in the article. Enough evidence exists in the secondary prevention of atherosclerotic vascular disease (ASCVD) concerning statin treatment in each age and both sexes. In the primary prevention of ASCVD, the evidence is increasing in old patients including female sex and fragile patients. Combined lipid modifying therapy should be prefered in the elderly, e.g. low dose of statin with ezetimibe, which represents very effective, safe, and well tolerated therapy, suitable also in mixed dyslipidemia. The term „deprescribing” and its application in clinical practice are explained. Older age and frailty should not be used as a measure to determine the eligibility for hypolipidemics use, but highly individualized, tolerant approach including patient's preferences are necessary.

 

Key words

lipid management, elderly, statins, frailty, cardiovascular prevention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM