Léčba erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace v ambulantní praxi

06/2022

MUDr. Kateřina Šrámková

Urologické oddělení FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace patří k nejčastějším sexuálním poruchám u mužů. Ovlivňují fyzické i psychosociální zdraví mužů a mají významný vliv na kvalitu života nemocných i jejich partnerů. Incidence erektilní dysfunkce stále narůstá. Léčba erektilní dysfunkce zahrnuje perorální přípravky, léčbu rázovou vlnou, podtlakové přístroje, intrakavernózní injekce a penilní protézy. Nejběžněji jsou k léčbě erektilní dysfunkce využívány inhibitory PDE5. Zatímco léčba erektilní dysfunkce je orientovaná na muže, léčba předčasné ejakulace je orientovaná na uspokojení ženy. Používáme sexoterapeutické metody a farmakoterapii. Distribuce dapoxetinu v České republice skončila.

 

Klíčová slova

erektilní dysfunkce, předčasná ejakulace, léčba, inhibitory PDE5

 

SUMMARY

Erectile dysfunction and premature ejaculation belong to the most common sexual disorders in men. They affect the physical and psychosocial health of men and have a significant impact on the quality of life of patients and their partners. The incidence of erectile dysfunction continues to increase. Treatment of erectile dysfunction includes oral preparations, shock wave treatment, vacuum devices, intracavernous injections and penile prostheses. Most commonly used to treat erectile dysfunction are PDE5 inhibitors. While the treatment of erectile dysfunction is maleoriented, the treatment of premature ejaculation is oriented towards satisfying the woman. We use sexotherapy methods and drug therapy. The distribution of dapoxetine in the Czech Republic has ended.

 

Key words

erectile dysfunction, premature ejaculation, treatment, PDE5 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM