Léčba exogenní alergické alveolitidy - co máme nyní a kam směrujeme

05/2020

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Exogenní alergická aiveoiitida (EAA) je nemoc vyvolaná opakovanou expozicí různým vyvolavatelům u vnímavého jedince. Nemoc má heterogenní klinickou manifestaci s ohledem na individuální faktory hostitele a typ a složení inhalované směsi. Genetické faktory, stárnutí a biochemické vlastnosti vyvolavatele a další faktory, jako je kouření nebo znečištění ovzduší, mohou přispívat k nepříznivému fibroproliferativnímu průběhu EAA. Kromě vyloučení expozice a podávání kortikosteroidů u akutní EAA se v léčbě tohoto onemocnění nově objevuje antifibrotická léčba pro chronickou EAA s progresivní fibrózou.

 

Klíčová slova

exogenní alergická alveolitida, expozice, vnímavý jedinec, kortikosteroidy, antifibrotika

 

SUMMARY

Hypersensitivity pneumonitis (HP) is a disease triggered by repetitive exposure to different inducers in susceptible individuals. The disease has heterogenous clinical presentation based on the interaction of individual host factors and components of inducing matter. Genetic factors, senescence and biochemical properties of inducer and contributing factors like smoking and air pollutants can contribute to unfavourable fibroproliferative course of HP. Aside avoidance of exposure, and corticosteroids in acute HP, newly the antifibrotic treatment in the patients with chronic HP progressive fibrosis is emerging.

 

Key words

hypersensitivity pneumonitis, exposure, susceptible individual, corticosteroids, antifibrotics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM