Léčba fremanezumabem u nemocné s migrénou a komorbidní depresí – kazuistika

06/2023

MUDr. Jolana Mračková, Ph.D.

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Migréna je časté chronické neurologické onemocnění, které je typicky charakterizované opakujícími se, často velmi těžkými atakami bolesti hlavy a doprovodnými symptomy, jako je nauzea, zvracení, fotofobie, fonofobie a další. Etiologie je multifaktoriáLní. Fremanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka cílící na CGRP (calcitonin gene related peptide) - jeden z velmi důležitých mediátorů v patofyziologii migrény. Zdá se, že fremanezumab vykazuje profylaktické účinky nejen u migrény, ale také příznivě ovlivňuje souběžnou depresi, případně úzkost. V našem sdělení prezentujeme případ 33leté nemocné s migrénou s aurou a komorbidní depresí. Léčba fremanezumabem má pozitivní účinek jak na její migrény, tak na depresi.

 

Klíčová slova

migréna, profylaktická léčba, deprese, fremanezumab

 

SUMMARY

Migraine is a common chronic neurologic disorder that is typically characterized by recurrent, often very severe attacks of headache and accompanying symptoms like nausea, vomiting, photophobia, phonophobia and others. The etiology is multifactorial. Fremanezumab is a humanized monoclonal antibody targeting CGRP (calcitonin gene related peptide) - one of the most very important mediators in the pathophysiology of migraine. Fremanezumab seems to have not only prophylactic effects migraine, but also has a beneficial effect on concomitant depression and/or anxiety. In our article we present a case of 33-year-old woman suffering from migraine with aura and with comorbid depression and panic attacks. Treatment with fremanezumab has positive effect on both her migraine and depression.

 

Key words

migraine, prophylactic therapy, depression, fremanezumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM