Léčba hemoroidální nemoci

05/2019

MUDr. Július Örhalmi; MUDr. Markéta Lengálová; MUDr. Zuzana Smoleňová; MUDr. Zuzana Paprčková; MUDr. Štěpánka Jelínková; MUDr. Daniela Čadilová; MUDr. Zuzana Šerclová

Chirurgické oddělení, Nemocnice Hořovice

 

SOUHRN

Hemoroidální uzly jsou fyziologickou součástí anu. O hemoroidální nemoc se jedná v případě přítomnosti hemoroidální symptomatologie. Hemoroidální nemocí trpí třetina až polovina populace nad 50 let. Pro stanovení účinné terapie je důležité určit správně stadium hemoroidální nemoci. V současnosti převládá konzervativní, ambulantní a miniinvazivní terapie. Zejména v případě akutní hemoroidální ataky je velmi účinná léčba vysokými dávkami mikronizované purifikované flavonoidní frakce (MPFF). Z miniinvazivních metod je nejúčinnější dearterializace a anopexe. V práci jsou doporučené indikace pro terapii s ohledem na jednotlivá stadia hemoroidální nemoci.

 

Klíčová slova

hemoroidy, MPFF, akutní hemoroidální ataka

 

SUMMARY

Hemorrhoids are the physiological part of the anus. A hemorrhoidal disease is present in the presence of hemorrhoidal symptomatology. A third to half of the population over 50 suffers from hemorrhoidal disease. To determine effective therapy, it is important to correctly determine the stage of hemorrhoidal disease. Currently, conservative, outpatient and mini-invasive therapies prevail. Especially in the case of acute hemorrhoidal attack, treatment with high doses of micronized purified flavonoid fraction (MPFF) is very effective. Of the miniinvasive methods, dearterialization and anopexy are the most effective. There are recommended indications for therapy with respect to individual stages of hemorrhoidal disease.

 

Key words

hemorrhoids, MPFF, acute hemorrhoidal attack

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM