Léčba hepatitidy C přímo působícími virostatiky

04/2022

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Infekce virem hepatitidy C (hepatitis C virus, HCV) je stále jednou z hlavních příčin chronického onemocnění jater. Pole odhadu Evropské asociace pro studium jater (European Association for the Study of the Liver, EASL) žije na světě asi 71 milionů osob chronicky infikovaných HCV. Mezi nimi jednoznačně dominují lidé užívající v současnosti nebo v minulosti drogy (persons who inject drugs, PWID), a to především intravenózně. Úspěšnost léčby chronické infekce HCV přímo působícími virostatiky (direct-acting antivirals, DAA) se blíží 100 %. Hlavním úkolem je v současnosti diagnostikovat a léčit infekci HCV u co největšího počtu infikovaných, což zejména u PWID naráží na problémy s jejich adherencí.

 

Klíčová slova

virová hepatitida C, přímo působící virostatika, bezinterferonová léčba

 

SUMMARY

Hepatitis C virus (HCV) infection is still a major cause of chronic liver diseases, with approximately 71 million chronically infected persons worldwide. People who inject drugs currently or in the past (PWID), mostly intravenously, are the main risk group among HCV chronically infected persons. The efficacy of therapy with direct-acting antivirals (DAA) is almost 100 %. Currently, the main mission is to diagnose and treat HCV infection in the most possible number of infected persons; it is in collision with poor adherence of PWID in particular.

 

Key words

viral hepatitis C, directly acting antivirals, interferon-free therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM