Léčba hypercholesterolemie u asymptomatických osob

02/2021

MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Kontrola hypercholesterolemie jako rizikového faktoru kardiovaskulárních onemocnění není v České republice uspokojivá. Jako základní nástroj ke snižování koncentrace cholesterolu, a tím také snížení kardiovaskulární morbidity a mortality, používáme statiny a ezetimib. Podání hypolipidemické léčby vyplývá z určení kardiovaskulárního rizika podle současných platných doporučení Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology, ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (European Atherosclerosis Society, EAS) z roku 2019 a v nich obsažených tabulek SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation). V praxi bychom se měli zaměřit zejména na rizikové asymptomatické pacienty. V článku zdůrazňuji nutnost léčby dyslipidemie u pacientů s diabetem a familiární hypercholesterolemií.

 

Klíčová slova

cholesterol, statin, ezetimib, diabetes mellitus, familiární hypercholesterolemie

 

SUMMARY

In Czech Republic, control of hypercholesterolemia as a risk factor of cardiovascular diseases is not acceptable. We use statins and ezetimibe as a key instrument for cholesterol levels reduction and for lowering of cardiovascular morbidity and mortality. Hypolipidemic therapy application meets the recommendation of European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) from 2019 and SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) risk assessment. In daily praxis we should focus on asymptomatic patients. In this article I concentrate especially on treatment of asymptomatic patients with diabetes and familiar hypercholesterolemia.

 

Key words

cholesterol, statin, ezetimibe, diabetes mellitus, familial hypercholesterolemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM