Léčba idiopatických střevních zánětů v graviditě

04/2018

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I.V.F. a.s., a 1. LF UK, Praha Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Idiopatické střevní záněty postihují mladé lidi ve fertilním věku, proto jsou otázky ohledně možného vlivu léčebných postupů na otěhotnění a průběh gravidity pravidelnou součástí klinické praxe. Z konvenčních léčiv je v graviditě kontraindikován pouze methotrexat a je doporučeno 3-6 měsíců před plánovanou koncepcí tuto léčbu ukončit. Biologická léčba přípravky anti-TNF, která představuje podávání monoklonálních protilátek, nemá žádný nepříznivý teratogenní potenciál. Tato léčba může být bez obav podávána v graviditě i v laktaci. Nová biologika (vedolizumab, ustekinumab), která byla uvedena do klinické praxe před časem, nevykazují žádné negativní signály na průběh gravidity a vývoj plodu, nicméně zkušenosti s nimi jsou zatím velmi omezené.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

biologická terapie, konvenční terapie, gravidita, laktace, idiopatické střevní záněty

 

SUMMARY

Inflammatory bowel disease affects young population in the fertile age, there is a reason that questions focusing on impact of therapeutic proceedings on pregnancy course and foetus development, are a common aspect in real clinical practice. In the conventional therapy only methotrexate is contraindicated in pregnant women and there are recommendation of stopping metotrexate therapy at least 3-6 monthly before conception. The anti-TNF biologic agents comprise a monoclonal antibodies application which is not associated with teratogenic effects. These drugs might be used in pregnancy and in lactation without any concerns and fears. New biologics (vedolizumab/ustekinumab) which have been introduced in the clinical practice recently, don't exhibit any negative signals regarding course of gravidity and foetus development, but experiences are very limited at these time.

 

KEY WORDS

biologic therapy, conventional therapy, pregnancy, lactation, inflammatory bowel disease

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM