Léčba inzulinové rezistence

01/2024

MUDr. Eva Račická

Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

 

SOUHRN

Inzulinovou rezistenci (IR) definujeme jako stav, kdy normální koncentrace volného plazmatického inzulinu vyvolává sníženou biologickou odpověď v organismu. Hlavním klinickým projevem je porucha v oblasti metabolismu glukózy. Inzulinová rezistence se projevuje i v dalších oblastech účinku inzulinu, jako je ovlivnění metabolismu bílkovin, tuků, jeho proliferační a mitogenní účinek nebo vliv na sekreci vazoaktivních a trofických faktorů. Inzulinová rezistence je asociována s celou řadou patologických stavů, nejčastěji je podkladem metabolického syndromu, který se proto také označuje jako syndrom IR. Metabolický syndrom výrazně zhoršuje prognózu nemocných, protože zvyšuje riziko akcelerace aterosklerózy. Mezi typické součásti metabolického syndromu patří kromě IR hyperinzulinemie, centrální obezita, některé typy dyslipoproteinemie, hypertenze, hyperurikemie, porucha glukózového metabolismu, diabetes mellitus 2. typu, porucha hemokoagulace, endoteliální dysfunkce a zvýšení ukazatelů zánětlivé aktivity, nejnověji se hodně diskutuje o nealkoholické steatohepatitidě jako projevu IR v játrech. Léčba IR spočívá jednak v ovlivnění režimových opatření – dietě a fyzické aktivitě, jednak v použití léků – v současné době máme k dispozici jako pravý inzulinový senzitizér pouze pioglitazon jako zástupce thiazolidindionů. Potřebnou součástí léčby metabolického syndromu je i ovlivnění dalších komponent, jako je hypertenze, obezita, dyslipidemie.

 

Klíčová slova

inzulinová rezistence, hyperinzulinemie, ateroskleróza, pioglitazon Račická

 

SUMMARY

Insulin resistance (IR) is defined as a condition where normal free insulin concentration induce a reduced response of the body. The major clinical manifestation is glucose metabolism alteration. Insulin resistance also manifests itself in other insulin activities such as fat and protein metabolism, proliferation and mitogenic effects or release of vasoactive factors. Insulin resistance is associated with a variety of pathological conditions, very often underlies the metabolic syndrome that is called a syndrome of IR. Metabolic syndrome worsens the prognosis and increase the risk of atherosclerosis. Insulin resistance is associated with hyperinsulinemia, central adiposity, hypertension, dyslipidemia, procoagulation state, hyperuricemia, impaired glucose tolerance, diabetes mellitus type 2, endothelial dysfunction, activation of markers of inflammation, there are many new information on non-alcoholic steatohepatitis belonging to the manifestation of the metabolic syndrome of the liver. The treatment is currently based on regimen arrangements - diet and physical activity, and pharmacological treatment. Today we have the only insulin sensitizer pioglitazone belonging to thiazolidinediones. The therapy of the metabolic syndrome also targets other clinical conditions such as hypertension, dyslipidemia or blood clotting abnormalities.

 

Key words

insulin resistance, hyperinsulinemia, atherosclerosis, pioglitazone

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM