Léčba ischemické choroby srdeční u diabetiků

01/2022

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Klinika kardioLogie, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM, Praha

 

SOUHRN

Pacienti postižení diabetes melitus a současně ischemickou chorobou srdeční patří mezi ty nejohroženější z hlediska úmrtí a invalidizace. Jejich metabolický, hemodynamický a trombotický stav je odlišný od pacientů s ischemickou chorobou srdeční bez diabetu a rozdíly existují i mezi pacienty s diabetem 1. a 2. typu. Kromě kontroly a korekce většinou smíšené dyslipidemie, hypertenze a kouření je v této skupině zásadní optimální kontrola glykemie vhodným typem antidiabetik a větší důraz na antitrombotickou léčbu. Častá přítomnost polyvaskulárního postižení a postižení mikrocirkulace je dalším důvodem k agresivnější a selektivnější léčbě těchto pacientů, včetně mírně odlišného přístupu k revaskularizaci koronárních tepen.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, diabetes mellitus 1. typu, ischemická choroba srdeční, léčba

 

SUMMARY

Patients with diabetes mellitus and ischemic heart disease are at the highest risk of cardiovascular death and disability. Their metabolic, hemodynamic and thrombotic status is different from patients with ischemic heart disease without diabetes mellitus; differences also exist between patients with diabetes type 1 and type 2. In addition to the correction of mostly mixed dyslipidemia, hypertension and smoking, optimal glycemic control with an appropriate type of antidiabetic drug and greater emphasis on antithrombotic treatment are essential. The presence of polyvascular and microcirculatory disorders is the reason for more aggressive and selective treatment of these patients, including specific approach to coronary artery revascularization.

 

Key words

type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, ischemic heart disease, management

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM