Léčba ke snížení koncentrace LDL cholesterolu – od atorvastatinu po ezetimib

02/2018

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Centrum preventivní kardioLogie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Současné podávání více než jednoho léčiva k ovlivnění kardiovaskulárního rizika zásahem do metabolismu sérových lipoproteinů není ve srovnání s postupy v léčbě arteriální hypertenze či diabetu zdaleka tak často využíváno. Základem hypolipidemické léčby je ve velké převaze případů statin, k němuž je v případě nutnosti dalšího snížení LDL cholesterolu možná kombinace s ezetimibem nebo sekvestranty žlučových kyselin - pryskyřicemi. Velmi zajímavé a slibné jsou výsledky probíhajících studií s některými novými hypolipidemiky. Především monoklonální protilátky proti PCSK9 nabízejí možnosti velmi výrazného ovlivnění lipidogramu. I jejich místo bude převážně v kombinačních farmakologických režimech. Využití fixních kombinací statinu s ezetimibem považujeme za vítanou pomůcku ke zlepšení adherence, kterou v kontextu nových a mnohdy komplikovanějších léčebných režimů budeme udržovat stále obtížněji.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kardiovaskulární riziko, dyslipidemie, kombinace hypolipidemik, statiny, ezetimib, inhibitory PSCK9

 

SUMMARY

Co-administration of more than one drug targeting cardiovascular risk by impacting on serum lipoprotein metabolism is much less utilized than using combinations in the treatment of arterial hypertension or type 2 diabetes. Most commonly used lipid lowering drugs are statins, to which ezetimibe or bile acid sequestrants might be added when more profound decrease of LDL-cholesterol is required. The results of clinical trials with some brand-new molecules used in the treatment of dyslipidemia hold a great promise - particularly the monoclonal antibodies against PCSK9 seem to offer unprecedented possibilities of impacting of lipid metabolism. However, even their place will be mainly within the combination lipid lowering regimens. Statin and ezetimibe fixed-dose combos should be considered welcome tool in enhancing adherence, which is going to be even greater challenge to achieve in the future as more complicated and complex treatment regimens will be employed.

 

KEY WORDS

cardiovascular risk, dyslipidemia, lipid lowering combination, statins, ezetimibe, PCSK9 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM