Léčba kombinovaným přípravkem oxycodon/naloxon

05/2017

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Klinika aigezioiogie a preventivní péče, Medicinecare s.r.o. Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Bolest patří mezi nejčastější doprovodné příznaky probíhajícího nádorového onemocnění. Bolest se u onkologických pacientů výrazně podílí na snižování kvality života, často je strach z bolestivého průběhu onemocnění výraznější než strach ze smrti samotné. Nejúčinnější analgetika jsou ze skupiny silných opioidů, která jsou však doprovázena řadou nežádoucích účinků. K nežádoucím účinkům, které doprovázejí pacienty po celou dobu užívání opioidů, patří zácpa. Řešení tohoto nežádoucího účinku nabízí kombinovaný přípravek oxycodon/naloxon, který při výborném analgetickém účinku odstraňuje opioidy indukovanou zácpu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

opioidní medikace, zácpa, naloxon

 

SUMMARY

Pain is one of the most common accompanying symptoms of an ongoing cancer. Pain in cancer patients contributes considerably to the reduction of the quality of life, often it is the fear of a painful course of the disease more pronounced then the fear of death itself. The most effective analgesics are from the strong opioids group which, however, are accompanied by a number of adverse effects. The adverse/undesirable effect accompanying patients the entire time period of use of opioids is constipation. The solution to this adverse/unwanted effect offers combined preparation oxycodon/nalaxon, which gives very good analgesic effect and also remove opioid induced constipation.

 

KEY WORDS

opioid medication, constipation, naloxon

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM