Léčba obezity u pacientů s diabetem: přehled současných možností a výhledy do budoucna

01/2022

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.1-2; MUDr. Iva Jakubíková1; MUDr. Viktorie Kovářová1; MUDr. Michaela Kudláčková1

1 Centrum diabetoíogie, IKEM, Praha

2 Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Obezita je důležitým rizikovým faktorem pro vznik diabetes mellitus 2. typu a významně se podílí na vzniku dalších přidružených onemocnění, jako jsou arteriální hypertenze, dyslipidemie a další, jejichž kombinace je označována jako metabolický syndrom. Přítomnost metabolického syndromu vede k výraznému zvýšení rizika kardiovaskulární morbidity a mortality. Obezita zejména vyšších stupňů a její progrese nepochybně přispívá ke zhoršení kompenzace a celkové prognózy diabetiků 2. typu a snížení hmotnosti naopak může mít významné pozitivní účinky. V tomto článku podáváme přehled možností snížení hmotnosti u pacientů s diabetes mellitus 2. typu pomocí farmakoterapie. Věnujeme se zejména novějším lékovým skupinám gliflozinů a agonistů pro glukagonu podobný peptid 1 (glucagon-like peptid 1 receptor agonists, GLP-1 RA), které kromě snížení hmotnosti pacienta vedou i k poklesu kardiovaskulárních či renálních komplikací, a nastiňujeme také aktuální perspektivy léčby, včetně nových antiobezitik, která se postupně blíží uvedení na trh. Pro úplnost také stručně uvádíme léčebné možnosti s využitím bariatrické chirurgie a endoskopie.

 

Klíčová slova

obezita, diabetes, farmakoterapie, agonisté GLP-1, glifloziny, bariatrická chirurgie, endoskopická léčba, hypoglykemie

 

SUMMARY

Obesity is an important risk factor for the development of type 2 diabetes, and it significantly contributes to the development of other comorbidities such as arterial hypertension, dyslipidemia and other diseases commonly referred to as metabolic syndrome. The presence of metabolic syndrome markedly increases the risk of cardiovascular morbidity and mortality. Obesity, in particular its higher degrees, and its progression undoubtedly worsens glucose control and overall prognosis of patients with type 2 diabetes. On the contrary, weight loss can have significant positive effects. In this paper, we provide a review of current possibilities of body weight reduction with the use of pharmacotherapy. We focus especially on the novel drug classes gliflozins and glucagon-like peptid 1 receptor agonists (GLP-1 RA) which in addition to body weight reduction also decrease the risk of renal and cardiovascular compli
cations. We also discuss the current perspectives including novel antiobesitic drugs that are getting closer to the introduction to the market. For the sake of completeness, we also briefly mention the treatment possibilities using bariatric surgery and endoscopy.

 

Key words

obesity, diabetes, pharmacotherapy, GLP-1 receptor agonists, gliflozins, bariatric surgery, endoscopic treatment, hypoglycemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM