Léčba pacientů s bolestivou polyneuropatií

05/2019

Doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Léčba pacientů s bolestivou polyneuropatií zahrnuje: 1) identifikaci a případně léčbu příčinného faktoru polyneuropatií, 2) léčbu vlastního periferně neurogenního postižení a 3) terapii neuropatické bolesti. Nejčastějším etiologickým faktorem polyneuropatií je v našich podmínkách diabetes mellitus. Ovlivnění vlastní periferní neuropatie je účinnější u demyelinizačních typů polyneuropatií, zatímco možnosti farmakologické prevence či signifikantní podpory regenerace vzniklého axonálního postižení jsou velmi omezené. V terapii neuropatické bolesti patří k lékům první volby antiepileptika ze skupiny ligandů α2δ podjednotky napěťově řízených kalciových kanálů (gabapentin, pregabalin) a antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (duloxetin, venlafaxin) nebo tricyklická antidepresiva (amitriptylin). Jako léky druhé volby lze využít tramadol či silné opioidy a v případě lokalizované bolesti také topicky aplikované léky (capsaicin, lidocain).

 

Klíčová slova

polyneuropatie, neuropatická bolest, léčba, diabetes mellitus, antidepresiva, antiepileptika

 

SUMMARY

The treatment of painful polyneuropathies consists of 1) the attempt to identify (and possibly treat) a specific cause of polyneuropathies, 2) the treatment of peripheral neuropathy and 3) the therapy of neuropathic pain. Of the identifiable causes, diabetes mellitus is the most common cause of painful polyneuropathies. The treatment of the peripheral neuropathy is generally more successful in demyelinating neuropathies, while the options of the pharmacological prevention and/or therapy of axonal damage are currently very limited. First-line neuropathic pain medications include antiepileptics gabapentin and pregabalin (ligands of the voltage-gated calcium channel α2δ subunit), tricyclic antidepressants (amitriptyline), and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (duloxetine and venlafaxine). Second-line drugs include tramadol and other opioids. A topical lidocaine or capsaicin patch may be used in localized neuropathic pain, particularly in fragile polymorbid internal medicine patients.

 

Key words

polyneuropathies, neuropathic pain, treatment, diabetes mellitus, antidepressants, antiepileptics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM