Léčba psoriatických nemocí monoklonálními protilátkami anti-IL-17 a anti-IL-23

03/2022

Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Článek shrnuje mechanismy terapeutického působení inhibitorů interleukinu 17 a 23 (anti-IL-17 a anti-IL-23) v biologické terapii středně závažných až závažných forem psoriázy, jejich dělení podle efektu působení a představuje i jednotlivé typy molekul inhibujících tyto klíčové regulační a efektorové cytokiny.

 

Klíčová slova

psoriáza, anti-IL-17 terapie, anti-IL-23 terapie

 

SUMMARY

Mechanisms of therapeutic activity of interleukin 17 and 23 inhibition (anti-IL-17 and anti-IL-23) in moderate to severe forms of psoriatic diseases are reviewed, including classification according to mechanisms of action as well as description of different molecules inhibiting these key regulating and effector cytokines.

 

Key words

psoriatic diseases, anti-IL-17 management, anti-IL-23 management

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM