Lékový profil: bilastin

02/2019

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Bilastin je antihistaminikum nové generace vyznačující se vysokou selektivitou k histaminovým receptorům H, Má rychle nastupující a dlouho trvající účinek. Je využíván k symptomatické úlevě nasálních a non-nasálních symptomů sezonní rhinitidy a k symptomatické úlevě chronické spontánní urtikarie. V rámci tohoto článku jsou ve stručnosti pojednány jeho základní vlastnosti ve vztahu k jeho klinickému využití.

 

Klíčová slova

antihistaminika, bilastin, histamin, urtikarie, rhinitis

 

SUMMARY

Bilastine is a novel new-generation antihistamine that is highly selective for the H, histamine receptor, has a rapid onset and prolonged duration of action. It is used for symptomatic relief of nasal and non-nasal symptoms of seasonal rhinitis and for symptomatic relief in chronic spontaneous urticaria. This article gives a brief overview of its principal properties with respect to its clinical use.

 

Key words

antihistamines, bilastine, histamine, urticaria, rhinitis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM