Liraglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu: komplexní ovlivnění metabolických parametrů i kardiovaskulárního rizika

02/2018

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum diabetoíogie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Podávání agonistů glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1) představuje v současné době jeden z nejúčinnějších způsobů léčby diabetes mellitus 2. typu, a to díky zlepšení kompenzace diabetů v kombinaci se snížením hmotnosti, poklesem krevního tlaku a s řadou dalších pozitivních účinků na kardiovaskulární rizikové faktory. Liraglutid je zatím jediný z dostupných inkretinových léků, který k těmto účinkům přidává ještě pozitivní vliv na kardiovaskulární komplikace, celkovou a kardiovaskulární mortalitu a progresi diabetického onemocnění ledvin. V tomto článku shrnujeme komplexní účinky liraglutidu na kompenzaci diabetu, kardiovaskulární rizikové faktory a kardiovaskulární komplikace a hodnotíme jeho současné postavení v léčbě diabetu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

glukagon-like peptid 1, agonisté receptoru pro GLP-1, liraglutid, diabetes mellitus, kardiovaskulární komplikace, mikrovaskulární komplikace

 

SUMMARY

GLP-1 receptor agonist administration represents one of the most efficacious modes of treatment of type 2 diabetes mellitus owing to improved glucose control combined with body weight reduction, blood pressure lowering and numerous other positive effects on other cardiovascular risk factors. Liraglutide is at the moment the only available representative of incretin-based therapies that has, in addition to these effects, also proven benefits on cardiovascular complications, overall and cardiovascular mortality and progression of diabetic kidney disease. The aim of this paper is to summarize complex effects of liraglutide on glucose control, cardiovascular risk factors and cardiovascular complications and to discuss its current position in the treatment of diabetes.

 

KEY WORDS

glucagon-like peptide 1, GLP-1 receptor agonists, liraglutide, diabetes mellitus, cardiovascular complications, microvascular complications

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM