Lokální a systémová léčba onychomykóz

01/2018

MUDr. Gabriela Janoušková

Dermatovenerologické oddělení, FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Onychomykóza je časté infekční onemocnění nehtové jednotky způsobené mikroskopickými houbami. Většina onychomykóz je způsobena dermatofyty, méně často se etiologicky uplatňují kvasinky a oportunní hyfomycety. Tato infekce tvoří až 50 % všech onemocnění nehtů. Osoby léčené pro diabetes mellitus, cévní onemocnění s trofickými změnami na periferii končetin, obezitu, HIV a imunosuprimovaní pacienti jsou predisponováni ke vzniku tohoto onemocnění. Současná léčba onychomykóz je založena na systémovém podávání či lokální aplikaci antimykotik, doplněné o mechanické či chemické odstranění postižené části nehtu. V posledních letech se alternativně uplatňují ošetření laserem či fotodynamická terapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

onychomykóza, systémová antimykotika, lokální antimykotika, laser, fotodynamická terapie

 

SUMMARY

Onychomycosis is a common fungal infection of the nail unit. In most cases, onychomycosis is caused by dermatophyte, occasionally can be caused by yeast and nondermathophyte fungi. Onychomycosis accounts for 50 % of all nail disease cases. Diabetes mellitus, peripheral vascular disease, HIV, obesity and immunosuppression are predisposing factors. Current treatment of onychomycosis includes oral or topical antifungal agents supplemented by chemical or mechanical debridement of the infected nail. Alternative treatment includes lasers and photodynamic therapy.

 

KEY WORDS

onychomycosis, oral antifungal agents, topical antifungal agents, laser, photodynamic therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM