Lurasidon - nová možnost v léčbě schizofrenie

05/2021

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno; Ústav farmakologie a toxikologie FaF MU, Brno

 

SOUHRN

Článek představuje nové antipsychotikum na českém trhu, kterým je lurasidon. Toto antipsychotikum lze řadit do skupiny antipsychotik druhé generace, konkrétně mezi antagonisty serotoninových a dopaminových receptorů. Je určeno k akutní i udržovací léčbě schizofrenie, a to u pacientů již od 13 let věku. Jeho výhodou je jeho dobrá snášenlivost s minimem nežádoucích účinků, zvláště pak metabolických. K jeho specifickým účinkům patří prokognitivní a antidepresivní působení.

 

Klíčová slova

lurasidon, účinnost, nežádoucí účinky, schizofrenie, léčba

 

SUMMARY

The article presents a new antipsychotic drug on the Czech market, lurasidone. This antipsychotic drug belongs to the II. generation, specifically among serotonin-dopamine receptor antagonists. It is approved for acute and maintenance treatment of schizophrenia in patients from 13 years of age. The advantage of lurasidone is its good tolerability with a minimum of side effects, especially metabolic ones. Its specific effects include procognitive and antidepressive effects.

 

Key words

lurasidone, efficacy, side effects, schizophrenia, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM