„Malé molekuly“ v léčbě idiopatických střevních zánětů

04/2018

MUDr. Radka Vaničková; prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I.V.F. a.s., a 1. LF UK, Praha Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

S příchodem biologické léčby se během posledních dvou desetiletí péče o pacienty s idiopatickými střevními záněty radikálně změnila. Léčba současnými biologickými látkami má však některé hlavní nevýhody: nedostatečnou účinnost, komplikace související s infekcí, potenciální riziko malignity, potřebu parenterálního podávání a zvýšené náklady související s léčbou. Nové specifické látky s malou molekulou (small molecule drugs, SMD) mohou řešit problémy spojené s aktuálně dostupnými biologickými látkami. Jejich výhodou je perorální podávání, absence antigenního potenciálu (minimální imunogenicita) a jednoznačně i jednodušší a méně finančně nákladný výrobní proces. V současné době probíhají další klinické studie s několika novými SMD a dalšími perorálně podávanými látkami jako terapeutické možnosti jak pro pacienty s ulcerózní kolitidou, tak s Crohnovou nemocí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

malé molekuly, inhibitory JAK, tofacitinib, modulátory receptorů sfingosin-1-fosfátu, ozanimod

 

SUMMARY

Inflammatory bowel disease care has changed radically over the last two decades with biological treatment. However, treatment with current biological agents has some major drawbacks: inadequate efficacy, infection-related complications, potential risk of malignancy, need for parenteral administration, and increased treatment-related costs. New small molecule drugs (SMD) can address problems associated with currently available biological agents. Their advantage is oral administration, the absence of antigenic potential (minimal immunogenicity) and a simpler and less costly production process. Currently, other clinical trials with several new SMD and other oral agents are underway as therapeutic options for both ulcerative colitis and Crohn's disease patients.

 

KEY WORDS

small molecules, JAK-inhibitors, tofacitinib, sphingosin-1-phosphate modulators, ozanimod

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM