Maligní mezoteliom pleury - současné a budoucí léčebné možnosti

06/2019

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. et Bc. Petr Zůna; MUDr. Petr Opálka, CSc.; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Maligní mezoteiiom je agresivním nádorem serózních bían s velmi omezenými možnostmi léčby a špatnou prognózou bez ohledu na stadium onemocnění v době diagnózy. Současné české standardy léčby zahrnují chirurgické výkony, chemoterapii a radioterapii. Mezinárodní doporučení uvádějí také imunoterapii a cílenou léčbu jako možnou modalitu s odvoláním na výsledky proběhlých klinických studií.

 

Klíčová slova

maligní mezoteliom, azbest, chemoterapie, imunoterapie

 

SUMMARY

Malignant mesothelioma represents an aggressive tumor of serous membranes with limited treatment options and poor prognosis regardless the staging at the time of diagnosis. Recent Czech standards of care include surgery, chemotherapy and radiotherapy. International guidelines additionally recommend immunotherapy and targeted therapy as a possible modality od treatment based on clinical trials data.

 

Key words

malignant mesothelioma, asbestos, chemotherapy, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM