Maligní pleurální výpotek a jeho management

05/2022

MUDr. Zuzana Hajníková

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Maligní pleurální výpotek u pacientů s onkologickým onemocněním je známkou nepříznivé prognózy. U symptomatických pacientů máme několik paliativních možností řešení výpotku vedoucích ke zlepšení kvality života. Podle současného konsensu a doporučení není žádná metoda striktně preferována. Rozhodnutí o managementu u každého pacienta závisí na preferenci pacienta, rychlosti tvorby výpotku, expandibilitě plíce a na předpokládané době přežití.

 

Klíčová slova

maligní pleurální výpotek, management, dušnost, pleurodéza, drenáž.

 

SUMMARY

Malignant pleural effusion in patients with oncological disease is a sign of an unfavorable prognosis. In symptomatic patients, we have several palliative options for dealing with the effusion leading to an improvement in quality of life. According to current consensus and guidelines, no method is strictly preferred. Management decisions for each patient depend on patient preference, rate of effusion formation, lung expandability, and expected survival time.

 

Key words

malignant pleural effusion, management, dyspnoe, pleurodesis, drainage

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM