Management nežádoucích účinků léků používaných v léčbě roztroušené sklerózy

03/2016

MUDr. Eva Meluzínová

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

V posledních letech došlo k významnému rozšíření možností terapie zejména relabující-remitující roztroušené sklerózy. Injekční léky v léčbě první linie jsou dobře známy a jsou charakteristické nízkým výskytem nežádoucích účinků. U nových přípravků, které jsou většinou používány k eskalaci léčby při selhání léčby 1. linie, je vyšší riziko nežádoucích účinků vyváženo jejich vysokou účinností. Proto je nutná velmi pečlivá rozvaha při stanovení léčebné strategie. Důležitým předpokladem je i compliance dobře informovaného pacienta. V článku jsou popsány nežádoucí účinky nových léků a jejich monitoring.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

roztroušená skleróza, eskalace léčby, teriflunomid, dimethyl fumarát, fingolimod, natalizumab, alemtuzumab

 

SUMMARY

In recent years there has been a significant expansion of therapeutic possibilities in relapsing-remitting multiple sclerosis. First-line medications are well known and there are characterized by a low side effect's incidence. For new products, which are mostly used for escalation of therapy after first line medications effectiveness failure, there is a higher risk of side effects outweighed by their high efficiency. Therefore, there is necessary to balance very carefully in order to determine a therapeutic strategy. There is also needed to have well informed patient's compliance at the same time. The article describes side effects of new medications and their monitoring.

 

KEY WORDS

multiple sclerosis, treatment escalation, teriflunomid, dimethyl fumarat, fingolimod, natalizumab, alemtuzumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM