Meningokoková onemocnění – stále aktuální hrozba

05/2023

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Článek je věnován meningokokovým infekcím, které přes nízkou incidenci jsou stále hrozbou především pro děti a dospívající. V současné době se rozšířilo portfolio očkovacích látek o další vakcínu určenou k prevenci sérotypů A, C, W a Y.

 

Klíčová slova

očkování, meningokoky

 

SUMMARY

This article concerns meningococcal infections which, despite their low incidence, continue to be a threat, primarily to children and young adults. Currently the portfolio of vaccines has been expanded by an additional vaccine against serotypes A, C, W and Y

 

Key words

vaccination, meningococci

Rohacova H. Meningococcal disease - still a current threat. Farmakoter Revue 2023;8(5):397-399

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM