Metamizol a jeho pozice v léčbě bolesti

02/2022

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Centrum léčby bolesti, Medicinecare, s. r. o.

 

SOUHRN

Pro léčbu chronické i akutní bolesti máme v současné době k dispozici celou řadu účinných analgetik. Vybírat můžeme ze skupiny neopioidních i opioidních analgetik. Každá skupina má však své výhody i zápory. Najít optimální lék není vždy zcela jednoduché. Jako jedno z optimálních analgetik se jeví metamizol. Tento lék vyniká velmi dobrým analgetickým a antipyretickým efektem, výhodou je i jeho účinek spasmolytický. S tímto lékem byla provedena řada studií, které porovnávali jeho účinnost i výskyt nežádoucích účinků. Závěr studií vyznívá ve prospěch metamizolu. Zatímco analgetický účinek byl téměř totožný, ve skupině s metamizolem byl nižší výskyt nežádoucích účinků. Navíc v případě porovnání metamizolu a paracetamolu vyšel u metamizolu lepší analgetický efekt.

 

Klíčová slova

neopioidní analgetika, metamizol, akutní bolest, chronická bolest

 

SUMMARY

Nowadays we have variety of effective analgesics available for chronic and acute pain treatment. We can choose from a group of non-opioid and opioid analgesics. Again each group has its advantages and disadvantages. To find an optimal drug is not always easy. One of the optimal analgesics seems to be metamizol. This drug excels at very good analgesic and antipyretic effect, and its spasmolytic effect is also advantageous. There were number of studies carried out with this drug that compared its effectivity and occurrence of adverse effect. The conclusion of the studies is in favor of metamizol. While the analgesic effect was almost identical, the incidence of adverse effects was lower in the metamizol group. Moreover, in the case of comparison between metamizol and paracetamol, metamizol showed a better analgesic effect.

 

Key words

non opioid analgetic, acute pain, chronic pain

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM